Akademickie Mistrzostwa Polski


ampy-naglowekAkademickie Mistrzostwa Polski – najważniejsza impreza sportowa dla sekcji uczelnianych AZS, stanowią także zwieńczenie całego systemu imprez sportowych w środowisku akademickim – od imprez uczelnianych, poprzez ligi międzyuczelniane, aż po inne imprezy centralne. Akademickie Mistrzostwa Polski mają formułę jednoroczną i obejmują 43 dyscypliny, w których jest prowadzona klasyfikacja drużynowa.

Ponad połowa z nich (przede wszystkim w sportach zespołowych) rozgrywana jest w systemie eliminacyjnym. Oznacza to, że do występu w finale potrzebne jest przejście jednego (strefa) lub dwóch (środowisko i strefa) etapów eliminacji. Pozostałe dyscypliny (głównie w sportach indywidualnych) rozgrywane są w formule jednych zawodów skupiających wszystkie zainteresowane uczelnie z całej Polski.

Zdobycie największej liczby punktów w 35ciu najlepszych startach daje uczelni tytuł Akademickiego Mistrza Polski. Zwycięstwo w jednej z dyscyplin upoważnia zaś uczelnię do udziału w Akademickich Mistrzostwach Europy (o ile EUSA – Europejska Federacja Sportu Akademickiego – organizuje zawody w tej dyscyplinie).

W ramach Akademickich Mistrzostw Polski prowadzone są także klasyfikacje Mistrzostw Polski Typów Uczelni. Funkcjonuje siedem typów: Uczelnie Społeczno-Przyrodnicze (dawniej Akademie), Uczelnie Medyczne, Uniwersytety, Uczelnie Techniczne (dawniej Politechniki), Wyższe Szkoły Zawodowe, Wyższe Szkoły Niepubliczne oraz Uczelnie Wychowania Fizycznego. Jeżeli w AMP danej dyscypliny wystartuje przynajmniej sześć uczelni z jednego typu, najlepsze z nich otrzymują medale MPTU.

Oficjalna strona Mistrzostw: www.ampy.pl

Na potrzeby AMP został uruchomiony także elektroniczny system zgłoszeń E-Madzia. Ma on na celu obsługę rozgrywek w zakresie tworzenia i wysyłania Certyfikatów Przynależności Akademickiej oraz zgłoszeń, tworzenia list startowych, weryfikowania uczestników, a także generowania komunikatów i klasyfikacji. 

Powyższa forma cyklu rozgrywek funkcjonuje od 2008 r., a początek rozgrywek międzyuczelnianych pod nazwą Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych miał miejsce w 1961 r. Ostatnie lata, to okres intensywnego rozwoju organizacyjnego tych rozgrywek. Wzrasta liczba dyscyplin, w których rywalizują uczelnie, a za tym liczba startujących zespołów. Swój udział w systemie AMP zaznacza ponad 200 szkół wyższych. Każda z nich jest klasyfikowana na koniec każdej edycji. Daje to możliwość oceny nakładów organizacyjnych, szkoleniowych i finansowych skierowanych na rozwój sportu powszechnego w uczelniach z całej Polski.

rokliczba startujących uczelniliczba dyscyplin / konkurencji
1961345
19717712
19827213
19927317
200013539
200621844
emadzia


 

 

reprezentuj

 

 

 

gdziegramy

 

 

 

dolacz_donas